Pilskaft til å lage lengdeskytingspiler. 11/32" gran eller furu. 32" lengde. Velg mellom "standard" og "best". Det er veldig få av de aller beste skaftene, så disse har en høyere pris.

Emner til lengdeskytingspiler

kr 55,00Pris
Kvalitet