Pilskaft til å lage lengdeskytingspiler. 11/32" gran eller furu. Spine generelt mellom 75 og 85. 32" lengde.

Emner til lengdeskytingspiler

kr 45,00Pris