Pilskaft til å lage lengdeskytingspiler. 11/32" gran eller furu. 32" lengde. Velg mellom "standard" og "best". Det er veldig få av de aller beste skaftene, så disse har en høyere pris.

Emner til lengdeskytingspiler

kr 55,00Pris