Mastergradsoppgave i Arkeologi fra 2008 som tar for seg funn av såkalte tovedbuer fra middelalder. Oppgaven går igjennom de forskjellige typene, beskriver konstruksjonen, og gir et overblikk over utbredelse og kulturell tilhørighet. Bakerst er det en katalog over de til da (2008) kjente funn av tovedbuer. Totalt 136 sider i sort/hvitt. Andre opplag.

Tovedbuer - konstruksjon, funksjon og kontekst

kr 270,00Pris