Produsert ved Kviljo Buemakeri. Ask gir solide, varige og relativt tunge pilskaft. Ask er også et av treslagene som historisk sett ofte har vært brukt til piler, i tillegg til furu og bjørk. Roger Ascham, skrev i Toxofilus (1545), at ask var regnet for å være det absolutt beste treslaget til krigspiler. 

 

Disse skaftene i 1/2" (ca 12,7mm diameter) er ikke spinet. Fine til å lage store engelske krigspiler. Avtynning ned mot 3/8" i en eller begge endene anbefales.

Pilskaft ask 1/2"

SKU: AM032
kr 45,00Pris